Fotometers

Enkelvoudige en multiparameter fotometers met Hanna Instruments' exclusieve CAL-Check

De voorbereiding van de vloeistoffen die gemeten moeten worden, gebeurt onder gekende voorwaarden die geprogrammeerd zijn in de microprocessor van de meter in de vorm van een kalibratiecurve. Deze curve wordt gebruikt als referentie voor elke meting. Dan is het mogelijk om ongekende concentraties van het monster te bepalen door een fotometrische reactie te induceren en zo wordt de mV gerelateerd aan de uitgestoten intensiteit (I) (de kleur van het staal) behouden. Door de kalibratiecurve te gebruiken kan de concentratie van het monster dat correspondeert met de mV-waarde bepaald worden.

Het meetproces wordt in twee fasen uitgevoerd: eerst wordt de meter op nul gezet en dan wordt de uiteindelijke meting uitgevoerd. De eerste fase bestaat erin dat een staal wordt genomen van de substantie in de kalibratiecuvet en dit moet in de meter worden geplaatst. Zo ontstaat er een referentiewaarde, zodat er bepaald kan worden in hoeverre de kleur van de substantie gevarieerd is in de volgende fase, nadat het monster in de meetcuvet werd bewerkt met reagentia. De cuvet speelt een zeer belangrijke rol vanwege het optische element en vereist dus extra zorg. Eerst en vooral is het belangrijk dat zowel de meet- als de kalibratiecuvetten optisch gezien identiek zijn opdat ze in dezelfde meetcondities zouden voorzien. Het is erg belangrijk dat de cuvet schoon en krasvrij is, zo worden storingen door ongewilde reflectie en lichtabsorptie vermeden.

Beschikbare artikelen

HI 801 Spectrofotometer

HI801

Spectrofotometer

HI 83300-02 - Multiparameter fotometer

HI83300

Multiparameter fotometer

HI 83303 - Multiparameter fotometer voor aquacultuur (aquaria en vijvers)

HI83303

Multiparameter-fotometer voor aquaria en vijvers

HI 83305 - Multi parameter foto meter voor ketel water

HI83305

Multiparameter fotometer voor ketelwater

HI 83314 Multi parameter foto meter voor COD

HI83314

Multiparameter fotometer voor COD

HI 83325-02 - Foto meter voor nutriënt analyse in agri- & horticultuur

HI83325

Multiparameter fotometer voor agri- & horticultuur

HI 83326-02 - Multi parameter foto meter voor zwembad en spa

HI83326

Multiparameter fotometer voor zwembad en spa

HI 83399 - Multiparameter fotometer voor afvalwater

HI83399

Multiparameter fotometer voor afvalwater

HI 700 - Checker foto meter ammonia

HI700

Checker-fotometer voor ammonia

HI 701 - Checker fotometer vrije chloor Vlarem II

HI701

Checker-fotometer voor vrije chloor volgens Vlarem II

HI 713 - Checker fotometer voor Fosfaat

HI713

Checker-fotometer voor fosfaat

HI 721 - Checker foto meter voor Ijzer

HI721

Checker-fotometer voor ijzer

HI 755 - Checker fotometer alkaliniteit zeewater

HI755

Checker-fotometer voor alkaliniteit in zeewater

HI 758 - Checker fotometer voor calcium in zeewater

HI758

Checker-fotometer voor calcium in zeewater

HI 764 - Checker fotometer voor Nitriet ULR

HI764

Checker-fotometer voor nitriet ULR

HI 775 - Checker fotometer alkaliniteit zoetwater

HI775

Checker-fotometer voor alkaliniteit in zoetwater

[12 3 4 5  >>