Titratiesystemen

In 1855 definieerde de Duitse chemicus Friedrich Mohr titratie als "wegen zonder weegschaal", omdat dit proces de bepaling van de concentratie van een monster toelaat zonder complexe instrumenten te gebruiken. Een manuele titratie vereist hoge nauwkeurigheid en precisie, zowel bij de voorbereiding van het materiaal, als bij het gebruik van precies gedoseerde reagentia. De handeling moet minstens drie keer herhaald worden om een betrouwbare meetwaarde te krijgen. Deze procedure zorgt ervoor dat deze manuele analysetechniek delicaat en tijdrovend is. Aan de andere kant kunnen de oneindige toepassingen van titratie niet genegeerd worden, zowel voor de organische als de anorganische parameters. In sommige toepassingen, zoals in de voedingsindustrie, gebeurt de bepaling van de hoeveelheid zwaveldioxide in most en wijn, en het zuurheidsniveau van kaas, nog steeds manueel via de Soxhlet-methode.

Titraties zijn onder te verdelen in verschillende types: potentiometrisch, amperometrisch, spectrofotometrisch, enz., afhankelijk van de eigenschappen van het gecontroleerde systeem. De groeiende vraag aan snellere resultaten, heeft ertoe geleid dat Hanna Instruments de HI 902C ontwikkeld heeft. Dit is een instrument die de automatisatie van de titratieprodecures toelaat, terwijl het snelle en betrouwbare gegevens levert.

Beschikbare artikelen

HI 84530 - Mini-titrator voor analyse water zuurtegraad

HI84530

Mini-titrator voor zuurtegraad water

HI 84530 - Mini-titrator voor analyse water alkaliniteit

HI84531

Mini-titrator voor alkaliniteit water

HI 901 - Automatische potentiometrische titrator

HI901

Automatische potentiometrische titrator

HI 902C - Automatische titratoren voor tal van toepassingen

HI902

Automatische titrator voor tal van toepassingen

HI 903 - Karl Fischer volumetrische titrator waterbepaling

HI903

Volumetrische Karl Fischer-titrator voor waterbepaling van 100 ppm tot 100 %

HI 904 - Karl Fischer coulometrische titrator waterbepaling

HI904

Coulometrische Karl Fischer-titrator voor waterbepaling van 1 ppm tot 5 %

HI 921 - Autosampler

HI921

Autosampler