Titratiesystemen

Titraties zijn onder te verdelen in verschillende types: potentiometrisch, amperometrisch, spectrofotometrisch, enz., afhankelijk van de eigenschappen van het gecontroleerde systeem. De groeiende vraag aan snellere resultaten, heeft ertoe geleid dat Hanna Instruments de HI902C ontwikkeld heeft. Dit is een instrument die de automatisatie van de titratieprodecures toelaat, terwijl het snelle en betrouwbare gegevens levert.